HaberlerKOBİ HaberlerAvrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı Kapsamında KOBİ Destekleri

Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı Kapsamında KOBİ Destekleri

 AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca topluluk programı olarak KOBİ'leri de kapsayan çok ortaklı mali destek çağrıları yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

 

1. MANUNET 2 - 2012 Çağrısı: 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesi olan MANUNET 2 2012 Çağrısı kapsamında üretimle ilgili yüksek riskli Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destek kapsamı şu başlıklar altında toplanmıştır:

 1. Endüstriyel robot, çevre ve enerji teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı imalat çalışmaları, 
 2. Bilgisayar destekli mühendislik, tasarım, otomasyon, ürün süreç yönetimi
 3. Şekillendirme, montaj, ekleme, birleştirme, ayırma prosesleri ve diğer imalat teknolojileri
 4. Diğer üretim alanları

Proje konsorsiyumunda en az 2 farklı ülkeden bağımsız KOBİ’nin bulunması gerekmektedir. İki farklı KOBİ’nin yer alması durumunda desteklenecek kurumun mevzuatlarına göre araştırma enstitüleri, büyük şirketler ve üniversitelerde konsorsiyumda yer alabilmektedir. Proje süresi maksimum 36 ay olup, bütçe ve destek miktarı konusunda herhangi bir sınır belirtilmemiş, büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler içinse %75’lik hibe oranı öngörülmüştür. Projede yer alacak Türkiye’deki firmaların 13 Mart 2013 ön başvuru tarihi, 10 Temmuz 2013 tarihinde ise tam başvuru yaparak TÜBİTAK 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programına da proje başvurusunda bulunması gerekmektedir.

MANUNET II – 2012 Proje Teklif Çağrı Rehberini incelemek için lütfen tıklayınız.

 

2.Ortak Teknolojik Girişimleri - Temiz Çevre 2013 – 01: Ortak teknoloji girişimleri- Temiz Çevre 2013 – 01, 7. Çerçeve Programı ile havacılık alanında daha az karbon emisyonu sağlayan ve çevreye zararsız yeni teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çağrıda desteklenecek konu başlıkları ve bütçeleri şu şekildedir:

Eko-Dizayn (Eco-Design)-1.200.000 Avro               
Yeşil Bölgesel Uçaklar (Green Regional Aircraft)-4.815.000 Avro  
Yeşil Helikopterler (Green Rotorcraft)-2.040.000 Avro
Sürdürülebilir ve Yeşil Motorlar (Sustainable and Green Engines)-16.575.000 Avro
Akıllı Sabit Kanatlı Uçaklar (Smart Fixed Wing Aircraft)-2.250.000 Avro
Yeşil Operasyonlar için Sistemler (Systems for Green Operation)-7.875.000 Avro

Tüzel kişiliğe sahip tüm kuruluşlar ( üniversiteler, araştırma enstitüleri, büyük işletmeler, KOBİ’ler ) 18 Nisan 2013 saat 17:00 ye kadar uygun projelerle başvuruda bulunarak  %50-%75 oranında hibe desteklerinden yararlanabilir.

Program başvuru linki ve ortak bulma linki için tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 85 ziyaretçi çevrimiçi