HaberlerKOBİ HaberlerİZKA Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı

İZKA Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı

 

İZKA Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı kapsamında 15.000.000 TL kar amacı güden, 10.000.000 TL kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri olmak üzere toplam 25.000.000 TL’lık kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanıyor.

Program çerçevesinde aşağıdaki öncelikler kapsamındaki projeler desteklenecektir.

 

 

Öncelik 1

Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmaları

Öncelik 2

Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 50 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması

Öncelik 3

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması

 

Programa kar amacı güdenler kategorisinde KOBİ’ler, kooperatifler ve birlikler, kar amacı gütmeyenler kategorisinde ise belediyeler, il özel idaresi, mahalli idare birlikleri, üniversite rektörlükleri ve organize sanayi bölgeleri başvurabilecek. Destekten yalnızca İzmir sınırları içinde kurulmuş veya faaliyet gösteren başvuru sahipleri yararlanabilecektir. Programa başvuru tarihi 1 Mart 2013 Saat: 17.00 ‘ de sona ermektedir.

 

Program Bütçesi

Kar amacı güden: 15.00.000 TL

Kar amacı gütmeyen:10.000.000 TL

Destek Limitleri

Asgari tutar:100.000 TL

Azami tutar:1.000.000 TL

Destek Yüzdeleri

Kar amacı güden: en az %10 - en fazla %50

Kar amacı gütmeyen: en az %10 - en fazla %75

 

Başvuru rehberi ve ekleri için tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 47 ziyaretçi çevrimiçi