HaberlerKOBİ HaberlerKümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları

Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları

alt

Türk sanayisinin verimliliği ve rekabet edebilirliğinin yükseltilerek,  ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerini desteklemek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Kümelenme Destek Programının usul ve esasları 15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi  Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği’nin 28. Maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

 

Bahsi geçen kümelenme birlikteliği içerisinde;   il özel idareleri,  yerel yönetimler, üniversiteler ve araştırma kurumları, teknoloji geliştirme bölgeleri, TOBB Kanunu çerçevesinde kurulan tüm ticaret, sanayi oda ve borsaları,  serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri, ihracatçı birlikleri, endüstri bölgeleri, dernek, vakıflar vb. kuruluş ve teşekküller kümelenme birlikteliği içerisinde yer alabilecek kurum,  kuruluş ve özel hukuk tüzel kişileridir. Söz konusu birliktelik ile işbirliği yapmayı taahhüt eden kümenin ana faaliyet alanında en az yirmi firmanın ismi ve yetkili imzasıyla kümelenme birlikteliği içerisinde yer almalıdır.   Başvurular, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, çağrı takviminde belirtilen tarihe kadar ilgili kalınma ajans veya ajanslarından başvuru rehberinde yer alan referans mektubu temin edilerek  Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı’na yapılır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 71 ziyaretçi çevrimiçi