HaberlerKOBİ HaberlerBAKA 2012 Mali Destek Programları

BAKA 2012 Mali Destek Programları

Antalya, Isparta, Burdur  illerinde faaliyet gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından KOBİ’lere yönelik üç farklı mali destek proje çağrısı yayınlanmıştır.

- Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı          

- AR-GE ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı

- Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

 

 

Proje kapsamında Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler ve mesleki eğitim kurumları, organize sanayi bölgeleri müdürlükleri, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idari birlikleri, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler ile KOBİ’ler tarafından proje sunulabilecektir.

Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı    

Bu programın amacı, Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki KOBİ'ler ile kamu kurum ve kuruluşlarının tarıma dayalı sanayi sektörlerine yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla rekabet gücü kazanmaları, yurtiçi/yurtdışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınarak bölgenin istihdam gücünün artırılmasıdır.Proje için belirlenen toplam kaynak tutarı 6.500.000 TL’dir. Söz konusu kaynağın 4.550.000-TL’lik kısmı kar amacı güden işletmelere, 1.950.000 TL’lik kısmı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik projelerde kullandırılacaktır. Proje çerçevesinde verilecek destekler, asgari 75.000 TL, azami 400.000 TL olarak belirlenmiştir.

AR-GE ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı

Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin; yenilikçi teknolojileri kullanımlarının desteklenmesi, katma değeri yüksek ürünler üretmeleri, markalaşmaları, pazarlama ağlarının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir. Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000-TL’dir. Söz konusu kaynağın 4.900.000-TL’lik kısmı kar amacı güden işletmelere, 2.100.000-TL’lik kısmı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik projelerde kullandırılacaktır. Bu program çerçevesinde asgari 100.000 TL, azami 400.000 TL bütçe ayrılmıştır.

Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.500.000-TL’dir. Söz konusu kaynağın 4.550.000-TL’lik kısmı kar amacı güden işletmelere, 1.950.000 TL’lik kısmı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik projelerde kullandırılacaktır.Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 75.000 TL, azami 400.000 TL arasında olacaktır.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 55 ziyaretçi çevrimiçi