HaberlerKOBİ HaberlerFinansman İşlemlerin Tanımı Uluslararası Standartlara Uyumlu Hale Getirildi.

Finansman İşlemlerin Tanımı Uluslararası Standartlara Uyumlu Hale Getirildi.

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları finansal kiralama, faktoring ve finansman işlemlerinin tanımının uluslararası standartlara uyumlu hale getirildiği bildirildi. BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile bankalarca yapılan faktoring işlemleri ile katılım bankaları ve kalkınma/yatırım bankalarınca yapılan finansal kiralama işlemleri, Kanun kapsamına alındı.

 

 

Anılan Kanunla, 28 Haziran 1985 tarihli 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve 6 Ekim 1983 tarihli 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı. Mali piyasaların derinleşmesinde, ülke ekonomilerinin kalkınmasında, KOBİ'lerin desteklenmesinde, yeni sanayilerin doğmasında ve güçlenmesinde etkin rol oynayan aracılar olan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, Kanun ile finansal kuruluş olarak tanımlanarak mali sistemin önemli bir parçasını oluşturdukları vurgulandı.

Ayrıca, şirketlerin kuruluş ve faaliyetlerini finansal kuruluş ciddiyetine yakışır bir biçimde yürütebilecekleri yasal altyapı ile etkin gözetim ve denetim sistemi oluşturuldu. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin mali sistem içerisinde etkin bir şekilde rol alabilmelerinin, güçlü bir mali yapıya sahip olmalarını zorunlu kıldığı belirtilen açıklamada, Kanunla, şirketlerin asgari ödenmiş sermayelerinin günün şartlarına uygun hale getirildiği ve faaliyetlerine finans kurumu olmanın gerektirdiği güçlü sermaye ile devam etmelerinin sağlandığı ifade edildi. 

KOBİ'lere ve alternatif finansman arayışı içerisinde olan ticari işletmelere, ihtiyaç duydukları finansal hizmetleri bir bütün olarak verebilmeleri için finansal kiralama, faktoring ve finansman işlemlerinin tanımı uluslararası standartlarla uyumlu hale getirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Finansal kiralama şirketlerine; operasyonel kiralama, alt kiralama, yazılımların kiralanması, sat-geri kiralama gibi faaliyetlerde bulunmalarına olanak sağlanmış, sektöre yeni finansal ürünler kazandırılmıştır.

 

İlgili resmi gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 93 ziyaretçi çevrimiçi