HaberlerKOBİ HaberlerTrakya Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları

Trakya Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları

alt

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerinde faaliyet gösteren Trakya Kalkınma Ajansı mali destek programları şu şekildedir:

- İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (KOBİ’lere yönelik)

- Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

- Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

 

 

Programın Adı

Programın Bütçesi

 Asgari Destek Tutarı

 Azami Destek Tutarı

 Son Başvuru Tarihi

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

 

11.000.000 TL

30.000 TL

500.000 TL

22.02.2013

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

 

6.500.000 TL

75.000 TL

600.000 TL

22.02.2013

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

 

6.500.000 TL

75.000 TL

600.000 TL

22.02.2013

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde; çevreye duyarlı, potansiyellerini değerlendiren, küresel ölçekte rekabet edebilir bir Trakya amaçlanmaktadır.

Bu çağrı kapsamında;

• Mahalli İdareler (İl özel idareleri, belediyeler, köyler ve mahalli idare birlikleri)

• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.)

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar) tarafından proje sunulabilecektir.

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

Bölgede yenilikçilik ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişim ve dönüşümün sağlanması ve bölge içi gelişmişlik farkının azaltılması amaçlanmaktadır.

• KOBİ’ler tarafından proje sunulabilecektir.

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

Program ile, bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin arttırılarak okulöncesi eğitim sağlık ve sosyal hizmetlerdeki hizmet kalitesinin arttırılması amaçlamaktadır.

Bu çağrı kapsamında;

• Mahalli İdareler (İl özel idareleri, belediyeler, köyler ve mahalli idare birlikleri)

• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, kaymakamlıklar, bakanlık bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüler vb.)

• Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)

• Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, dernekler, sendikalar ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)

• Birlik ve Kooperatiflertarafından proje sunulabilecektir.

Projelere yönelik detaylı bilgi için tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 44 ziyaretçi çevrimiçi