HaberlerKOBİ HaberlerAhiler Kalkınma Ajansı Mali Destek Projeleri

Ahiler Kalkınma Ajansı Mali Destek Projeleri

alt

Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir illerinde faaliyet gösteren Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan mali destek projeleri için teklif çağrısı yayınlanmıştır. Belirtilen destek programları şu şekildedir:

- Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı (KOBİ'lere Yönelik)

- Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

 

 

Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı (KOBİ'lere Yönelik)

Belirtilen mali destek programının amacı, bölgede öne çıkan sektörlerin rekabet gücünün arttırılması ve yüksek katma değerli ürün/hizmet üretiminin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin ar-ge, inovasyon, üretim ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla sektörel rekabet edebilirliğin sağlanmasıdır.

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 17.000.000 TL olup proje başına asgari 25.000.000 TL, azami 450.000.000 TL hibe destek tutarı öngörülmüştür.

Projeye, KOBİ tanımına uyan işletmeler ile üretici kooperatiflerin 07 Şubat 2013 saat: 17:00’ye kadar  katılımı uygun görülmüştür.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Proje, belirtilen bölgede tespit edilen çevre, sosyal ve kültürel hizmetler ile ekonomik faaliyetlerin iyileştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanması ve  dezavantajlı gruplar başta olmak üzere günlük yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik alt yapı ile kırsal ve kentsel alanlarda sosyal ve kültürel altyapının geliştirilmesi amacı taşımaktadır.

Program kapsamında  desteklenecek projelere7.500.000 TL kaynak tutarı ayrılmış olup proje başına asgari 75.000.000TL, azami 550.000.000 TL hibe destek tutarı öngörülmüştür.

Projeye; kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler, kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşları, üniversiteler ve mesleki eğitim kurumları, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idari birlikleri, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri yönetimlerinin 01 Mart 2013 saat:17:00’ye kadar katılımı uygun görülmüştür.  

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 48 ziyaretçi çevrimiçi