HaberlerKOBİ HaberlerÇukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları

alt

 Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından teklif çağrısına çıkılan üç program şunlardır:

1) Rekabetçilik ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (KOBİ’lere Yönelik)

2) İş Koşulları ve Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Küçük Orta Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

3) Kadın İstihdamının Sağlanması ve Mesleki Eğitimi Mali Destek Programı

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı

Bu mali destek programının amacı, bölgede istihdam ve üretimde öne çıkan KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve katma değerlerini arttırılması ve arz yönünden güçlendirilmesidir.

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL olup proje başına asgari 100.000 TL, azami 450.000 TL hibe destek tutarı öngörülmüştür.

Bu çağrı kapsamında;

KOBİ’ler tarafından proje sunulabilecektir.

Teklif çağrısına sunulacak projelerin en geç 01 Mart 2013 tarihine kadar Çukurova Kalkınma Ajansı’na teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İş Koşulları ve Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Küçük Orta Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Belirtilen proje kapsamında, bölgenin iş ve üretim altyapısının geliştirilmesi, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların geliştirilmesi, yaşlı ve engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Tahsis edilen toplan kaynak tutarı 15.000.000 TL olup proje başına asgari 200.000TL azami 750.000 TL hibe destek tutarı öngörülmüştür.

Bu çağrı kapsamında;

 Mahallî İdareler ile Mahalli İdare Birlikleri, Kamu Kurumları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Üniversiteler, İş Geliştirme Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri tarafından proje sunulabilecektir.

Teklif çağrısına sunulacak projelerin en geç 01 Mart 2013 tarihine kadar Çukurova Kalkınma Ajansı’na teslim edilmesi gerekmektedir.

Kadın İstihdamının Sağlanması ve Mesleki Eğitimi Mali Destek Programı

Bu mali destek programı kapsamında, kadınların toplumsal yaşama daha çok katılarak sosyal statülerinin iyileştirilmesine yönelik işgücüne katılımını destekleyerek mesleki eğitimlerinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen kaynak tutarı 5.000.000 TL olup, asgari 100.000 TL, azami 200.000 TL kaynak desteği uygun görülmüştür. 

Bu çağrı kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler,5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahallî idare birlikleri, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler tarafından proje sunulabilecektir.

Teklif çağrısına sunulacak projelerin en geç 01 Mart 2013 tarihine kadar Çukurova Kalkınma Ajansı’na teslim edilmesi gerekmektedir.

Projeler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 
 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 67 ziyaretçi çevrimiçi