HaberlerKOBİ HaberlerKaracadağ Kalkınma Ajansı Proje Teklif Çağrısı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Proje Teklif Çağrısı

alt

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde çalışmalarını sürdüren Karacadağ Kalkınma Ajansı, bölgede Ekonomik Gelişme, Turizm Altyapısı ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programları kapsamına uygun proje başvuruları son tarihi 2 Aralık 2012 saat 20:00’dir. www.karacadag.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr sitelerinde başvuru detayları  yer almaktadır.

 

2013 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı

Bölgedeki turizm altyapısını iyileştirerek mevcut potansiyeli harekete geçirerek bölge ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Valilikler, Kaymakamlar, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler, Yerel Yönetimler, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler ,Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Oda ve Borsalar), Sivil Toplum Kuruluşları proje hazırlayarak başvuruda bulunabilirler.% 75’e kadar hibe desteği verilen projelenin bütçesi 3.000.000 TL’dir

2013 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

Kapsam dahilindeki  illerde, mevcut ve yeni kurulacak İŞGEM, OSB ve KSS’ lerin altyapılarının iyileştirilerek üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması ve yatırım alanları oluşturulmasıdır. Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler, Yerel Yönetimler, Mahalli İdare Birlikleri, Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar… vb), Sivil Toplum Kuruluşları, OSB Müdürlükleri, KSS Kooperatifleri proje hazırlayabilir. % 75’e kadar hibe desteği verilen projelerin bütçesi 3.000.000 TL’dir.

2013 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı

Bölgede faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarının desteklenerek fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi, finansal kaynaklara erişimlerinin artırılması ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi  böylelikle böylece işsizlik ve yoksulluğun azaltılması amaçlanmaktadır. Özel işletmeler (mikro ve küçük işletmeler), Üretici kooperatifleri, Üretici birlikleri, Diğer gerçek ve tüzel kişiler projeye başvurabilir. %50’ye kadar hibe desteği verilen projelerin bütçesi 13.000.000 TL’dir.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 65 ziyaretçi çevrimiçi