HaberlerKOBİ HaberlerDIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI AB PROGRAMLARI

DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI AB PROGRAMLARI

AB Programları

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllı programlar olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir.

Bu noktada 2007 - 2012 yıllarını kapsayan 7. Çerçeve Programı ise şu an yürürlüktedir. Genel olarak, 7.ÇP projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke ya da asosye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir. Sahip olduğu bütçeyle 7. ÇP, bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği Avrupa çapındaki konsorsiyumlara katılma fırsatları sunmaktadır. 7. Çerçeve programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Çerçeve programlarıyla ilgili detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki sunumlardan faydalanabilirsiniz:

AB Programları (2014 - 2020)    İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (Competitiveness and Innovation Programme-CIP

KOBİ'leri hedef alan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP), 2007 ilâ 2013 yılları arasında uygulanacak olup, programın genel bütçesi 3,6 milyar Avrodur.

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (Competitiveness and Innovation Programme-CIP), Avrupa’daki işletmeleri rekabete teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

CIP programı üç alt programa ayrılmıştır. Bunlar;

 

İŞLETMELERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ VE KOBİ’LER PROGRAMI (PROGRAMME FOR THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND SMEs - COSME)

2013 yılında bu çerçeve programının sona ermesiyle birlikte, yerine 2014 - 2020 yılları arasını kapsayacak yeni bir çerçeve programı gelecektir. 

COSME programının 2014 – 2020 yılları arasında 2,5 Milyar Avro bütçe ile yürütülmesi öngörülmekte olup, söz konusu program ile aşağıdaki alanlara yoğunlaşılacaktır: Devamı...

 

LEONARDO DA VINCI (HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI)

Leonardo da Vinci AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır.  

Bu program; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir.  

Üye Devletlerin mesleki eğitimin kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğuna, kültürel çeşitliliğe ve dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olmaya çalışılmaktadır. Bunun için mesleki eğitim  alanındaki ülkeler arası işbirliği projelerine hibe desteği verilmektedir. 

Program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 36 ziyaretçi çevrimiçi