HaberlerKOBİ HaberlerTekstil, hazır giyim ve deri sektörlerine yönelik “Ar-Ge, Tasarım Destekleri ve Proje Teklifi Verme” semineri Gaziantep’te yapıldı

Tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerine yönelik “Ar-Ge, Tasarım Destekleri ve Proje Teklifi Verme” semineri Gaziantep’te yapıldı

altOdalar ve Borsalar Birliği ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliğiyle 17 Kasım'da Gaziantep Ticaret Odası’nda, tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerine yönelik “Ar-Ge, Tasarım Destekleri ve Proje Teklifi Verme” semineri düzenlendi.​

25 Haziran 2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB Ar-Ge, Tasarım destekleri; İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA ) uzmanı da proje teklifi sunumu yaptı.Seminerin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, firmaların büyümesi ve gelişmesine dönük KOSGEB VE TÜBİTAK'ın AR-GE, İnovasyon ve tasarıma dönük çok sayıda destek programının yanında Ekonomi Bakanlığı'nın da sektörel kümelenme faaliyetlerine önemli teşvik ve destekler sunduğunu söyledi.Tekstil sektörünün Gaziantep ekonomisinde önemli bir yeri bulunduğuna dikkat çeken Hıdıroğlu, “Gaziantep ekonomisi ancak işletmelerin daha da büyümesi ile bulunduğu noktadan daha iyi bir konuma gelecektir. Yaşadığımız çağda AR-GE ve inovasyonla rekabette büyük üstünlük sağlanabilmektedir.Ülke olarak sanayi ve üretimde bir üst lige çıkma mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelede en önemli avantajı AR-GE ve inovasyonla sağlayabileceğiz. Üretim hacmimizin ve kalitemizin yükseltilmesi ve katma değer sağlanmasında AR-GE ve inovasyon önemli rol oynamaktadır. Gaziantep tekstil sektörü açısından çok güçlü bir kenttir. Gaziantep'te tekstil ve tekstile bağlı birçok sektör hızla büyümüş ve büyümeye devam etmektedir.Ülkemizin istihdam sorununu çözmek, ithalata bağımlılığı azaltmak, emek-yoğun üretimden bilgi-yoğun üretim ve teknolojiye geçişi sağlamak ve başarılı olmak için öncelikle AR-GE, inovasyon ve tasarımda başarı sağlanması gerekmektedir. Hükümetimiz bilgi, teknoloji ve ihracat odaklı bir büyüme için çok çeşitli teşvik ve destekler sağlamaktadır. İhracatın finansmanı için Eximbank kredileri ve tutarları oldukça yükseltilmiştir. KOSGEB VE TÜBİTAK'ın AR-GE, inovasyon ve tasarıma dönük çok sayıda destek programının yanında Ekonomi Bakanlığımız da sektörel kümelenme faaliyetlerine önemli teşvik ve destekler sunmaktadır" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör AR-GE Uygulama Daire Başkanlığı’ndan, Perviz Özdündar da, Türkiye Tekstil, Hazır giyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda firmalara mevcut Ar-Ge destekleri ve proje verme seminerlerinin TOBB sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile işbirliği yaparak seminer takvimi ve içeriğinin belirlendiğini söyleyen Perviz Özdündar, “Ar-Ge desteği verecek kurumlarla, tekstilin yoğun olduğu bölgelerde ticaret ve sanayi odalarımız ile koordineli çalışma yapılmasına karar verildi. Daha sonra tekstilin ve ilginin yoğun olacağı iller tespit edildi. Kahramanmaraş, Çorlu, Tekirdağ, Gaziantep, Adana, Bursa, İstanbul, Denizli ve İzmir’de seminerler verilmesi kararlaştırıldı.” bilgisini verdi.Özdündar, seminerlere ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odaları ev sahipliğinde, Kahramanmaraş’tan başlandığı, sırasıyla Çorlu, Denizli, Adana, İzmir, TOBB İstanbul temsilciliği olarak devam ettiği, şimdide yedinci olarak Gaziantep’e gelindiği belirterek, ev sahipliği görevini üstlenen Gaziantep Ticaret Odası yönetimine ve katılımcılara teşekkür etti.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, Ekrem Türker Fidan ise, Türkiye genelinde 664 Ar-Ge ve 100 Tasarım Merkezi toplamda 764 merkez bulunduğunu bildirirken, Gaziantep’te, AR-GE merkezi sayısının 5, Tasarım Merkezi sayısının ise 1 olduğunu belirtti.Sunumunda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim Teknoloji Müdürlüğü Ar-Ge Merkezi ve Tasarım merkezindeki destek ve teşvik unsurları hakkında ayrıntılı bilgiler veren Fidan, “Ar-Ge tasarım merkezi olunca vergi indirimi yüzde 100 oluyor. Sigorta prim desteği, sigorta primi işveren hissesinin yarısı kadar oluyor. Ayrıca gelir vergisi stopajı desteği, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası, ilk madde ve malzeme giderleri, amortismanlar, genel giderler, kira, su haberleşme, enerji, bakım-onarım, nakliye, kitap dergi ve benzeri konularda da teşvik ve destek alabiliyorsunuz” diye konuştu. Başvuru süreçleri hakkında da bilgi veren Fidan, “Artık başvuru elden yapılmıyor. Online sistem kullanılıyor. e-imza kullanılıyor. Beş iş günü içinde uzmanlar atanıyor ve ön inceleme yapılıyor. 15 iş gününden sonra geri dönüş oluyor ve en az iki tane izleyici hakem atanıyor. Daha sonra bakanlıkta komisyon kuruluyor. Buradan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kararı çıktıktan sonra teşviklerden yararlanabiliyorsunuz. Projeleri denetlemek için yılda bir kez denetim yapılıyor. Böylece karar yenilendikçe aynı teşviklerden yararlanmaya da devam ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.KOSGEB temsilcisi Cuma Delioğlu, KOSGEB bağlamında KOBİ ve girişimcileri geliştirme ve destekleme uygulamaları, İpekyolu Kalkınma Ajansı’ndan, Ahmet Paksu da proje ve bütçe teknikleri hakkında İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın destekleri ve bugüne kadar verilen desteklerle ilgili bilgi verdi.Konuşmacılar, sektör temsilcilerinden gelen yoğun soruları da cevaplandırdı.

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 38 ziyaretçi çevrimiçi