HaberlerKOBİ Haberler Sözleşmeli Kanatlı Hayvan Eti Üretimi, yönetmeliği

Sözleşmeli Kanatlı Hayvan Eti Üretimi, yönetmeliği

altKanatlı hayvan eti üretiminde sürdürülebilir bir sektörün oluşturulması amacıyla üretici örgütlenmesi teşvik edilecek.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kanatlı Hayvan Eti̇ Üreti̇mi̇nde Sözleşmeli̇ Üreti̇me İli̇şki̇n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Yönetmelikle kanatlı hayvan eti üretiminde entegre firma ile üretici ve üretici örgütü arasındaki sözleşmeli üretimin belirli usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenerek, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi ve planlı üretim yapılmasına yönelik firma ile üreticinin uyması gereken kurallar belirlendi.Buna göre, kanatlı hayvan eti üretimine yönelik sözleşme tarafların karşılıklı istekleri üzerine düzenlenecek ve taraflar birbirlerine karşı, sözleşmenin imzalanmasından bitimine kadar üretimin her aşamasında şeffaflık esasına dayalı bilgi paylaşımında bulunacak.Kanatlı hayvan eti üretiminde sürdürülebilir bir sektörün oluşturulması maksatlı üretici örgütlenmesi teşvik edilecek.Yönetmeliğe göre ürünün mülkiyeti firmaya ait olacak, ürünün yetiştirme dönemi sonunda firmaya teslim edilmemesi, noksan teslim edilmesi, gizlenmesi, satılması veya üçüncü şahıslara devri gibi hallerde doğacak bütün zarardan üretici sorumlu olacak.
 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 54 ziyaretçi çevrimiçi