Türkiye, Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı

altYüksek Planlama Kurulunca (YPK) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanan Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2018) kabul edildi.Konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üniversite, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezlerinin temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanan eylem planının amacı "nanoteknoloji alanını sürekli geliştiren, yeni ürünlerden en etkin şekilde yararlanarak katma değer yaratan ve ihracat payını artırarak uluslararası alanda dikkati çeken bir ülke konumuna yükselmek" olarak belirlendi.Plan, hukuki ve idari düzenlemeler yapmayı, teknik altyapıyı iyileştirmeyi, üretim kapasitesini geliştirmeyi ve iş birliği ile koordinasyonu sağlamayı hedefliyor.Eylem planı ve öngörülen tedbirlerin uygulanmasının izlenmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak.Uygulama, izleme ve değerlendirme süreci ise yönlendirme kurulu tarafından takip edilecek. Eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluş temsilcileri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcisinin yer aldığı yönlendirme kurulu, gerektiği takdirde eylem planı üzerinde revizyon gerçekleştirebilecek.6 ayda bir toplanacak kurulun başkanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü tarafından yürütülecek.

 

Paylaş