İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

altBu tebliğ ile İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nin “ İthali Yasak Eşya” başlıklı 31 inci maddesi değiştirilerek Ek-8/A ve Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında, gümrük idarelerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı belge aranacağı, bu belgenin bir örneğinin gümrük beyannamesine ekleneceği ibaresinin eklenmesi düzenlenmektedir.

Ayrıca  aynı Tebliğin Ek-8/A’sında yer alan 3214.10 G.T.P.’li “diğer katkı maddeleriyle birlikte alev geciktirici ve itici gaz içeren plastik esaslı, koyu kahverengi bir sıvı şeklinde, basınçlı kutularda (750/1000ml) perakende satışa sunulan pöliüretan köpük” tanımlı birinci satırı yürürlükten kaldırılacağı, aynı Tebliğin Ek-8/B’sine 8414.30 G.T.P.’li “soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler” tanımlı üçüncü satır ekleneceği ve aynı Tebliğin Ek-10’unda yer alan 2903.39.90.10.41 G.T.İ.P.’li “1,1,3,3,3,-pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene” tanımlı, 382-21-8 CAS Numaralı” eşyanın G.T.İ.P.’i  “2903.39.39.00.11” olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir.

 

Paylaş