Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) AAA/Aaa kredi notuna sahip, çok uluslu bir kalkınma bankasıdır. Ortaklık yapısını 64 ülke ve iki uluslararası kurum (AB ve Avrupa Yatırım Bankası) oluşturur. Orta Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan coğrafyada 36 ülkede serbest piyasa ekonomisini destekler. 
Türkiye’deki faaliyetlerine 2009 yılında başlamıştır. Bu 6 yıl içinde altyapı, enerji, tarım, sanayi ve finans sektörlerinde 170’in üzerinde proje aracılığıyla toplamda 6.8 milyar Euro yatırım yapmıştır. Ülkeye aynı zamanda farklı kaynaklardan 16 milyar Euro’nun üzerinde finansman akışı sağlamıştır. Türkiye 2015 yılında 1.8 milyar Euro değerinde yeni yatırım alarak EBRD’nin en çok yatırım yaptığı ülke olmuştur. 
 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisi için oldukça önemli olan KOBİ’leri destekleyerek ülkenin sürdürülebilir bir gelişme sağlayabilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Buna paralel,  kadınların iş dünyasına katılımını teşvik etmek için kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’ler için “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı”nı yürütmektedir. 
 
EBRD’nin Türkiye’deki operasyonları hakkında daha fazla bilgi için http://www.ebrd.com/turkey.html adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Paylaş