2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

 

alt

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yenilenebilir Enerji ve Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programlarını 09 Şubat 2015 itibariyle ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 25 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır. 

 

PROGRAMIN ADI

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

ASGARİ DESTEK MİKTARI

AZAMİ DESTEK MİKTARI

Alternatif Turizm Mali Destek Programı

(Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik)

8.000.000 TL

50.000 TL

500.000 TL

Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

6.500.000 TL

100.000 TL

600.000 TL

Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

6.500.000 TL

100.000 TL

600.000 TL

Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

(Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

4.000.000 TL

100.000 TL

600.000 TL


ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI

(Kâr Amacı Güden İşletmeler Yönelik)

Programın Amacı:Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1:Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi

Öncelik 2:Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi

Öncelik 3:Yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri: Kâr amacı güden işletmeler:

Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye ait olan;

Bu kapsamdaki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile KOBİ ölçeği üzerindeki işletmeler.


ALTERNATİF TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

Programın Amacı:Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1:Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi

Öncelik 2:Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi

Öncelik 3:Yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Öncelik 4:Alternatif turizm öğelerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

·Kamu Kurum ve Kuruluşları,

·Yerel Yönetimler,

·Üniversite Rektörlükleri,

·Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.),

·Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler vb.)

·Turizm Altyapı Birlikleri


YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Programın Amacı:Bölgede yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1:Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 2:Atık yönetiminde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 3: Kamusal alanlarda yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 4: Yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi

NOT: Bu program kapsamında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisine yönelik projeler desteklenecektir.

Uygun Başvuru Sahipleri:

·Kamu Kurum ve Kuruluşları,

·Yerel Yönetimler,

·Üniversite Rektörlükleri,

·Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar, vb.)

·KSS Yönetimleri, OSB Müdürlükleri,

·Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

·Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, İhracatçı Birlikleri, Üretici Birlikleri, Sulama Birlikleri


ÜRETİM VE TİCARET ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

Programın Amacı:Bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri: Ortak üretim ve ticaret alanlarında;

Öncelik 1:Hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması

Öncelik 2:Verimliliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

Öncelik 3: Pazarlama imkânlarının ve pazar ağlarının güçlendirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Yerel Yönetimler,
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar, vb.)
 • KSS Yönetimleri, OSB Müdürlükleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
 • Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, İhracatçı Birlikleri, Üretici Birlikleri, Sulama Birlikleri

KAYS SON BAŞVURU TARİHİ ve SAATİ: 8.05.2015 CUMA 18:00

MATBU SON BAŞVURU TARİHİ ve SAATİ: 15.05.2015 CUMA/18:00

Proje başvurularının, 23 Şubat 2015 Pazartesi gününden itibaren internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi – Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY; http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) üzerinden yapılması ve başvuru belgelerinin son başvuru tarihi olan 8 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00’den önce KAYS-PFDY üzerinden tamamlanması ve 15 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18:00’den önce matbu olarak Ajans merkezine veya Yatırım Destek Ofislerine sunulması gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

EKLER VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 33 ziyaretçi çevrimiçi