Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Sektörel Raporlar

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

“Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde, Avrasya’nın üretim üssü olmak” vizyonu kapsamında genel amacı; “Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli gücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandrmak” olan, 2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesine  ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Sektörel Stratejiler ve Raporlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan sektörel stratejilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Buna ek olarak hazırlanan sektörel raporlar ve analizler için lütfen tıklayınız.

 

81 İl Durum Raporu

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım ortamı değerlendirmeleri ışığında girişimcilerin doğru kararlar alabilmlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "81 İl Durum Raporu"na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Raporda 81 ilin sanayi yapısı, ticaret yapısı, sanayi sicil raporlarına göre il sanayisinin değerlendirilmesi, potansiyeli değerlendirmeye yönelik yatırımlar, dış ticaret, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, sanayi sektörüne yönelik güncel sorunlar ve çözüm önerileri bulunmaktadır.

 

 

Paylaş