İstatistikler

KOBİ Stratejisi Eylem Planı 2015 - 2018 'ten alınan verilere göre;

KOBİ'ler Türkiye'de;

 • Toplam işletmelerin %99,9'nu
 • KOBİ’lerin toplam mal ve hizmet satın alışları içerisindeki payı, %65,5’tir
 • KOBİ’lerin üretim değerindeki payı, %56,2’dir.
 • KOBİ’lerin maddi mallara ilişkin brüt yatırımdaki payı, %53,2’dir. 
 • KOBİ’lerin çalışanlar sayısı içerisindeki payı, %75,8’dir.
 • Toplam katma değerin %55 'ini,
 • Toplam satışların %65,5 'ini,
 • İthalatın %39,9’unu 
 • Toplam yatırımların %50 'sini,
 • İhracatın %59,2’sini 
 • KOBİ kredilerinin bankacılık sektörü toplam krediler içerisindeki payı, %26’dır.

KOBİ 'lerin ana sektör gruplarına göre dağılımı şu şekildedir:

 • Tarım %9
 • Sanayi %12,5
 • Ticaret 51,4 
 • Diğer %35,2  

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI verilerine ulaşamak için lütfen tıklayınız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'nın hazırladığı verimlilik istatistiklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

TUİK tarafından oluşturulan istatistiki verilere ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı 'nca yayınlanan vergi istatistiklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sayfasında yayımlanan Turizm İstatistiklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

 

Paylaş