Bilim - Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı

Vizyonu; Uluslararası arenada BT İnsan gücü açısından üstün rekabet gücüne sahip, çekim merkezi haline gelmiş Türkiye, temel ilkeleri; Çeşitliliği destekleyen, şeffaf, serbest, hesap verebilir, otonom ve esnek ortamlara dayalı, bütüncül, yenilikçi ve yaratıcı, çözüm odaklılık olan Bilim - Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı 2011 - 2016'ya ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş